THNG Camp ครั้งที่ 7

จัดโดย

ผู้สนับสนุน

THNG CAMP #7

    THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

    ในปีนี้เราเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของคนในชุมชน โดยค่าย THNG 7 จะให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ความสามารถมาสร้างระบบหรือเทคโนโลยีให้เป็น นวัตกรรมดิจิทัล

รับน้องๆ อายุระหว่าง 18-28 ปี จำนวน 30 คน ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมมาเข้าค่ายกับเรา มาร่วมกันนำความรู้สู่ชุมชน มาค่ายนี้ได้ทั้งความรู้, มิตรภาพ และได้ทำประโยชน์ร่วมกับคนในชุมชนด้วย

พบกับวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมส่งมอบภารกิจให้กับน้องๆ ในค่าย THNG CAMP #7

ภาคไอที

เน้นสาขาที่เกี่ยวกับไอที เพื่อนำความรู้ด้านไอทีมาจัดทำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ

ภาคสังคม

เปิดกว้างให้กับทุกสาขาวิชาที่คิดว่าสามารถนำความรู้ที่มีมาต่อยอดให้กับคนในชุมชนได้

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรม THNG CAMP #7
วันที่ 20-25 ธันวาคม 2560
ณ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

การเตรียมตัวสำหรับ THNG CAMP #7

สิ่งที่ควรเตรียมไป

1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 6 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ

2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ (ที่พักเป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้าน บางหลังอาจไม่มีของใช้เตรียมไว้ให้)

3. บัตรประจำตัวประชาชน (การเดินทางไปแม่สอด จะผ่านจุดตรวจหลายจุด ควรเตรียมบัตรให้พร้อมเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจ)

4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า


หมายเหตุ

– ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Laptop) ไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง

– ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัว, หมวก 1 ใบ และกระเป๋าผ้า 1 ใบ

ระเบียบข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

1. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสพสิ่งเสพติด

2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่กิจกรรม โดยไม่ขออนุญาตพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก

4. ตรงต่อเวลา มีน้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเพื่อนร่วมค่าย และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

5. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด

การเดินทางมารายงานตัวค่าย THNG CAMP #7

รายงานตัววันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 09.00 น.

ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)การเดินทาง

รถประจำทาง (แจ้งลง AIT)

สาย 29 (รถร่วมบริการ-รถปรับอากาศ/รถธรรมดา) :
ท่าปล่อยรถ หัวลำโพง – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)


สาย 39 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) :
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)


สาย ปอ. 510 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) :
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)


รถตู้โดยสาร (แจ้งลง AIT)

1) อนุสาวรีย์ชัย – มธ.ศูนย์รังสิต : สาย ต.85 (เกาะพญาไท)


2) BTS หมอชิต – มธ.ศูนย์รังสิต (ลานจอดรถหน้า สวทช.)


3) ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต


หมายเหตุ น้องที่จะใช้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง ควรศึกษาจุดจอดรถตู้ก่อนเดินทาง

รถส่วนบุคคล

ใช้เส้นทางยกระดับดอนเมือง – โทลเวย์ ผ่าน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ม.กรุงเทพ โดย มธ.ศูนย์รังสิต อยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าทาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ประมาณ 500 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าสู่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ผู้เข้าร่วมค่าย

กลุ่ม 1

(พี่กลุ่ม) นาย เมษา นาคะผิว
นาย กฤษย์รัตน์ ด้วงอินทร์
นางสาว กัญจนา ชูจิตร
นางสาว ณิชกานต์ มากมี
นาย นครินทร์ พรพิภา
นาย วัฒญ์กานต์ พานิช

กลุ่ม 2

(พี่กลุ่ม) นาย อัครเดช มั่งมี
นาย ชาย เกตุพันธ์
นาย เจตพล สดศรีทอง
นาย วงศพัทธ์ ตั๊งวณิชกุล
นาย วุฒิชัย พลายเพชรน้อย
นางสาว ปุณปวีร์ แสนสุข
นางสาว มัทนาวดี พลรัตน์

กลุ่ม 3

(พี่กลุ่ม) นางสาว วราภรณ์ มิทิน
นาย รัตนโชติ ศรีจันทร์
นาย ศิวรัตน์ พุทธา
นาย อิทธิพร มีแก้ว
นางสาว ปวิตา อยู่เกิด
นาย พลพสิษฐ์ สิริพูนสมบัติ

กลุ่ม 4

(พี่กลุ่ม) นาย ชารีฟ แสงดี
นาย ณรัฐกรณ์ สุรินทร์ธราภรณ์
นาย จักรกฤษณ์ บัวงาม
นาย ณัฐปคัลภ์ วงศ์ชำนาญ
นาย อรรถวีร์ พรใจหาญ
นางสาว นาถลดา วรรณทอง

กลุ่ม 5

(พี่กลุ่ม) นาย ชานันท์ เหล่าอารีจิตกุล
นางสาว อรุณศรี เตชะพัตราภรณ์
นาย ชัยณรงค์ โภชฌงค์
นาย โอภาส ยงหนู
นางสาว กัญญารัตน์ พุทธรรม
นาย ศิริชัย แสวงทรัพย์

THNG CAMP ทั้งหมด

THNG Camp #1

THNG Camp #2

THNG Camp #3

THNG Camp #4

THNG Camp #5

THNG Camp #6

THNG Camp #7

THNG Camp #8