1st Camp

1st Camp – IT networking for Disaster Response
หลักการและเหตุผล
ในการก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศของสังคมปัจจุบัน ความแพร่หลายของเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตนับเป็นตัวแปรสำคัญที่มีบทบาทต่อการไหล่บ่าขององค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ส่งผลให้คนทั่วไปสามารถมีพัฒนาการของความเข้าใจต่อหลายอย่าง รวมทั้งเรื่องเทคโนโลยีในทิศทางที่ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวกลาง
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) คือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดเมนโดยดูแลในส่วนนโยบายของ .th และมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเชิงบวกของทรัพยากรบุคคลในสังคมอินเทอร์เน็ตไทย มูลนิธิได้ตระหนักถึงช่องทางที่เปิดกว้างแก่บุคคลในการเข้าถึงแหล่งความรู้เชิงเทคโนโลยีผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเล็งเห็นการเชื่อมประสานระหว่างเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตอย่างไม่หยุดยั้งของสังคมปัจจุบันที่ทำให้หลายครั้ง การพัฒนาตัวเอง การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเทคโนโลยี อาจเกิดขึ้นอย่างควบคู่กันไป
ในขณะที่ค่านิยมการใช้ประยุกต์เทคโนโลยีในปัจจุบันของประชาชนนักศึกษาทั่วไป มักเป็นไปในทางสร้างประสิทธิภาพและเติมเต็มความต้องการส่วนบุคคล ทางเราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ “ส่งเสริมค่านิยมและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆอย่างเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคม”โดยมีวิสัยทัศน์ว่าการกระตุ้นให้ประชาชนนักศึกษาทั่วไป คนภาค IT และนักกิจกรรมสังคมร่วมผลิตแนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการกับคุณภาพสังคม รวมทั้งมิตรภาพกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคนเหล่านี้ ที่สุดแล้วจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของสังคมไทยในองค์รวม Thailand Networking Group หรือ THNG จึงได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่ผู้สนใจทั่วไป ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน โดยมีแนวทางการส่งเสริมกิจกรรม THNG ทั้งแบบ online และ แบบ offline กิจกรรมหนึ่งที่จะดำเนินการในปี 2553 คือ ค่าย THNG 1st Camp : IT Networking for Disaster Response

1st Camp – IT networking for Disaster Response

 

The 1st Camp – IT networking for Disaster Response

Thailand Networking Group or THNG in abbreviation had been established in 2009 in associated with Thai Network Information Center Foundation (T.H.NIC Foundation). THNIC Foundation is the initial supporter and one of great sponsor as its main objectives are to support research and development of Thailand Internet society including human resource development in Internet technologies which aims to benefit the country.

In order to achieve its primary target which is “IT for society”, THNG try to be a space for people to get involved and exchange knowledges as a network with ideas of how to apply new invention of Information Technology on emergency issues that cause life damage particularly, the situations after disaster; flood, typhoon, earthquake. THNG activities aim to be done both Online and Offline.

For THNG first camp that would be held on March 2010, the activities would be done with theme “IT Networking for Disaster Response.” As a matter of fact that while natural disaster continue its frequency to cause life and living damage to people on earth and there is no absolute means to avoid them, the ability to cope with this kind of situation should be extremely important and also the development of warning system. THNG 1st Camp would bring selected participants to experience the innovation like DUMBO and rescue Robot that could enable ordinary people to be efficient disaster volunteers. Meanwhile, they will also receive both knowledge and inspiration from real experienced social activist in disaster management field.