การเตรียมตัวเข้าค่าย THNG #5

อุปกรณ์สำหรับลงพื้นที่

  1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับใช้ในการ set up อุปกรณ์ (ไม่บังคับ ถ้ามี)
  2. Tablet หรือ Smartphone สำหรับใช้ในการวัดสัญญาณ wifi

 

สิ่งที่ควรเตรียมไป

1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 6 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบสำหรับใส่ลุย, เสื้อกันฝน(เผื่อฝนตก) ฯลฯ

2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้ง ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ

3. บัตรประจำตัวประชาชน (การเดินทางไปแม่ต้าน จะผ่านจุดตรวจหลายด่าน ควรเตรียมบัตรให้พร้อมเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจ)

4. เครื่องเขียน (ปากกา/ดินสอ/ยางลบ ฯลฯ)

5. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

6. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ทางค่ายฯ มีเสื้อยืด 2 ตัว, หมวก 1 ใบ และกระเป๋าผ้าดิบ 1 ใบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

 

ข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

  1. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสพยาเสพติด
  2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่กิจกรรม โดยไม่ขออนุญาตพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม
  3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก
  4. ตรงต่อเวลา มีน้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเพื่อนร่วมค่าย และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  5. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด