THNG 1st Camp : IT for Disaster Response

THNG 1st Camp: IT Networking for Disaster Response

เมื่อวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ได้จัดกิจกรรมใหญ่ขึ้นภายใต้แนวคิด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้จริงในเหตุการณ์ภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ ในยุคที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตความแปรปรวนของสภาวะแวดล้อมที่ถูกทำลายจากมลภาวะอย่างหนักหน่วง

ค่าย THNG 1st Camp : IT Networking for Disaster Response จึงถือกำเนิดขึ้นโดยมี กลุ่ม THNG (ทีเอชเอ็นจี) หรือ Thailand Networking Group เป็นผู้ประสานงานโครงการ และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด, กลุ่มบริษัทซีดีจี, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน),
บริษัท ดอทอะไร จำกัด, รักลูกกรุ๊ปและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. รวมทั้งพันธมิตรด้านวิชาการอันได้แก่ โครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน มูลนิธิกระจกเงา, เทคโนโลยี DUMBO จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT และ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

THNG 1st Camp: IT Networking for Emergency Response จึงเป็นค่ายที่ต้องการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ และเน้นการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จากภารกิจเสมือนจริงที่จะได้รับในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 80 ท่าน จากหลายหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ แบ่งกิจกรรมออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก เข้าฟังบรรยายและดูการสาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ณ โบนันซ่า เขาใหญ่รีสอร์ท ส่วนที่สองเป็นการนำสิ่งได้รับการอบรมมาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาจากภารกิจที่ได้รับได้การเดินป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ดูภาพบรรยากาศของงานได้ที่นี่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกำลังเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกำลังเดินทางเข้าสู่ที่พัก

กำลังระดมสมองวางแผนรับมือภารกิจ

กำลังระดมสมองวางแผนรับมือภารกิจ

สัมผัสการทำงานของหุ่นยนต์กู้ภัยอย่างใกล้ชิด

สัมผัสการทำงานของหุ่นยนต์กู้ภัยอย่างใกล้ชิด

สนุกสนานกับการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สนุกสนานกับการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ใช้เทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา

ใช้เทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา

เส้นทางที่ท้าทาย

เส้นทางที่ท้าทาย

กำลังรวบรวมข้อมูล

กำลังรวบรวมข้อมูล

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระทึกหลังเสร็จภารกิจ

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระทึกหลังเสร็จภารกิจ

THNG 1st Camp: IT Networking for Disaster Response

On March 5-7 2010, Thailand Netwoking Group (THNG) was formally established as THNG 1st Camp went out successfully which was mainly supported by Thai Network Information Center (THNICF). THNG 1st Camp has been done under theme : IT for Disaster Response. The activities in the event days were about how to apply IT innovation, particularly, DUMBO into the real emergency of disaster situation.

It were received well sponsoring by THNIC Company Limited, CDG Group, TOT Public Company Limited, DotArai Company Limited, Rakluke Group and The office of Thai National Health Fund. THNG also has great alliances with SiamVolunteer Project (with Disaster Management holistic knowledge for volunteers) Mirror Foundation (non-profit organization with many on-field experienced) InterLab of Asian Institute of Technology with DUMBO technology and incredibly rescue robot from University of Technology Thonburi.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกำลังเดินทางเข้าสู่ที่พัก

กำลังระดมสมองวางแผนรับมือภารกิจ

สัมผัสการทำงานของหุ่นยนต์กู้ภัยอย่างใกล้ชิด

สนุกสนานกับการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ใช้เทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา

เส้นทางที่ท้าทาย

กำลังรวบรวมข้อมูล

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระทึกหลังเสร็จภารกิจ