THNG ตะลุยช่วยน้ำท่วม บ้านหมี่ ลพบุรี

อาสาสมัคร THNG และ THNIC ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาลงพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 25 ตค. 53 ที่ผ่านมา พบว่า มีสิ่งของที่ถูกบริจาคมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากองอยู่ ณ ที่ว่าอำเภอบ้านหมี่เป็นจำนวนมาก แต่ขาดคนบรรจุหีบห่อเพื่อแจกจ่ายออกตามพื้นที่ต่างๆ

สภาพพื้นที่น้ำท่วมก่อนถึงที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

สภาพสิ่งของที่ถูกบริจาคจำนวนมาก ณ ที่ว่าการอำเภอ แต่ขาดคนช่วยบรรจุ

เร่งมือครับ ชาวบ้านยังรอของจากพวกเราอยู่

พี่ๆช่วยกันวางแผนงานบรรจุสิ่งของเพื่อกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ

งานนี้ต้องขอขอบคุณ อาสาสมัคร THNG ที่ช่วยให้พี่น้องชาวไทยหลายครอบครัวได้มีอาหารกินอิ่มท้องครับ