รวมพล ร่วม Pack : Gathering for “Action packing”

เมื่อสถานการณ์อุทกภัยส่งผลเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ 30 จังหวัดภาคกลางและอีสาน อาสาสมัคร THNG จะรวมพลร่วมแรงช่วยกันบรรจุหีบห่อสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากบุคคลและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม เมื่อวันที่ 23 ตค. 2553

พี่ค่ะ มีของอีกไหม หนูยังช่วยไหวค่ะ

สามหนุ่ม สี่กอง